SAMARBEIDSPARTNERE

 
IAM Garanti har utviklet fasiliteter innen garantiforsikringer med utvalgte samarbeidspartnere i det internasjonale forsikringsmarkedet.

Selskapet forvalter i dag garantiforsikringer på vegne av forsikringsselskapet Stonefort Insurance S.A. støttet av et eksklusivt reassuransepanel bestående av Swiss Re, Hanover Re og SI Europe Reinsurance. Gjennom denne konstellasjonen kan IAM Garanti tilby svært store garantirammer og gunstige betingelser til våre kunder.

 stonefort insurance positive

Stonefort Insurance og søsterselskapet Stonefort Reinsurance (reassuranse) er vurdert blant de 5 beste reassuranseselskapene i Luxembourg og er ratet A- (Excellent) av A.M. Best.

Stonefort Insurance er godkjent av det norske Finanstilsynet med grenseoverskridende virksomhet til Norge for forsikringsklasse 15 (garantier).

Mer informasjon om Stonefort Group finnes her: https://stonefort.com/

Reassuranseselskaper

swissre

Swiss Re er verdens nest største reassuranseselskap og er basert i Zürich, Sveits. Swiss Re innehar følgende ratinger: AA- fra S&P, Aa3 fra Moody’s og A+ fra A.M. Best. Mer informasjon om Swiss Re finnes her: https://www.swissre.com/

hannoverre

Hannover Re er verdens fjerde største reassuranseselskap og er basert i Hannover, Tyskland. Hannover Re innehar følgende ratinger: AA- fra S&P og A+ fra A.M. Best. Mer informasjon om Hannover Re finnes her: https://www.hannover-re.com/​

sieurope

SI Europe Reinsurance er del av Sompo Holdings, Inc., en global forsikringsgruppering med base i Tokyo, Japan. Reassuranse-virksomheten er basert i Zürich, Sveits. Sompo International innehar en A+ rating både fra S&P og A.M. Best. Mer informasjon om Sompo International finnes her: https://www.sompo-intl.com/​

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.