SAMARBEIDSPARTNERE

 
IAM Garanti har utviklet fasiliteter innen garantiforsikringer med utvalgte samarbeidspartnere i det internasjonale forsikringsmarkedet.

Selskapet forvalter i dag garantiforsikringer på vegne av forsikringsselskapet Newpoint Reinsurance Company Ltd (NPRE). Gjennom denne konstellasjonen kan IAM Garanti tilby svært store garantirammer og gunstige betingelser til våre kunder.

 

INFORMASJON OM GARANTISTEN NEWPOINT RE (NPRE)


NPRE er en del av Newpoint Financial Group (NFG) som er en finans- og forsikringsgruppering bestående av Newpoint Capital Limited (NPC), Newpoint Reinsurance Company Ltd (NPRE) og Newpoint Insurance Brokers (NIB):

NFG er et sveitsiskregistrert investerings- og holdingselskap med hovedkontor i Genève. NFG stiller kapital til rådighet for gruppens oppkjøp innen finans- og forsikringssektoren.

NIB er en London-basert forsikringsmegler som understøtter en stor del av omsetningen i NPRE og er en US FATCA, FCA og Lloyds-sertifisert megler med hovedkontor i London. 

NPRE er et forsikringsselskap med administrasjonsbase i London og med forsikringslisens på Nevis (https://npre.kn/about/) og ble etablert gjennom NFGs oppkjøp av Western Eagle Reinsurance Company i 2019.

Selskapet er i sterk vekst og hadde en premieomsetning i 2022 på USD 118 426 951. Gruppen er meget godt kapitalisert med en egenkapital på over USD 194 490 261 pr 31.12.2022.

NPRE er godkjent som gjenforsikringsselskap hos en rekke større europeiske forsikrings-selskaper, herunder Swiss Re, Axa og Ocean Re. Selskapet har fått tildelt en rating på B+ fra AM Best. Dette ratingnivået er definert som Investment Grade.

IAM representerer NPRE i Norge gjennom en binding authority avtale med markedsreferanse IUA 09-069 BAA2018. Denne avtalen ble signert den 24 mai 2023 IAM har informert Finanstilsynet om at vi representerer NPRE for forsikringsklasse 15 (garantier) og med referanse til unntakene i forsikringsformidlingsforskriften § 4-3 om forsikringsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS. Til orientering omfatter Finanstilsynets virksomhetsregister kun selskaper med hovedsete i EØS.
 
NPRE er i sterk vekst internasjonalt og har store ambisjoner for vekst også i Norge og Norden. IAM kan under avtalen med NPRE utstede alle typer garantiprodukter relevant for det norske markedet.
 

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.