Garantier

Garantiene du trenger – helt enkelt
P
Garanti
Bustadoppføringslova
Garanti Bustadoppføringslova
P
Avhendingslova
Avhendingslova
B
Byggherregaranti
Byggherre­garanti
E
Entreprenørgaranti
Entreprenør­garanti
R2
Rekkefølgegaranti
Rekkefølgegaranti
Be2
Betalingsgaranti
Betalings­garanti
F3
Forskuddsgaranti
Forskudds­garanti
L
Husleiegaranti
Husleie­garanti
Be
Skattetrekksgaranti
Skattetrekksgaranti
S
Spesielle garantier
Spesielle garantier
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i henhold til Norsk Standard og Bustadoppføringslova. IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet.

Vi ønsker å tilby garantiene du trenger, enkelt og effektivt.