Garantier

Garantiene du trenger – helt enkelt
P
Garanti
Bustadoppføringslova
P
Avhendingslova
B
Byggherregaranti
E
Entreprenørgaranti
R2
Rekkefølgegaranti
Be2
Betalingsgaranti
F3
Forskuddsgaranti
L
Husleiegaranti
Lo
Løyvegaranti
Be
Skattetrekksgaranti
S
Spesielle garantier
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i henhold til Norsk Standard og Bustadoppføringslova. IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet.

Vi ønsker å tilby garantiene du trenger, enkelt og effektivt.