Klagemuligheter

Er du misfornøyd med de tjenester du har mottatt fra IAM Insurance AS og våre ansatte ber vi deg kontakt daglig leder Rune Aksdal på ra@iam.no. Dersom du ønsker at din klage skal anonymiseres må du påpeke dette i henvendelsen.

Vi vil behandle din klage raskt og gi deg tilbakemelding så snart som mulig etter mottak av klagen. Vi gjør også oppmerksom på at det er etablert en utenrettslig klageordning for forsikringsformidlere, jfr. «Lov om forsikringsformidling § 9 – 1» og «Forskrift om forsikringsformidling Kapittel 5». Nemdas avgjørelser er rådgivende. Nemda kan kontaktes på klagenemnda@finanstilsynet.no. Du finner mer informasjon på finanstilsynets nettsider.