IAM_work5

Skattetrekksgaranti

I henhold til skattebetalingsloven (Sktbl. §5-12) må alle selskaper som utbetaler lønn og pensjon sørge for garantert innbetaling av skatt (forskuddstrekk av ansattes lønn). Tradisjonelt gjøres dette ved å opprette en skattetrekkskonto i bank hvor man annenhver måned overfører summen av forskuddstrekk for alle ansattes lønn. Dette binder opp likviditet og har kostnader i forbindelse med administrasjon.

Ved en skattetrekksgaranti behøver man ikke å overføre midlene til en skattetrekkskonto da forskuddstrekket garanteres for gjennom skattetrekksgarantien. Derigjennom frigis likviditet mellom termininnbetalingene som kan brukes til selskapets daglige drift og man forenkler administrasjon. Videre må man være klar over at en skattetrekkskonto er sperret for uttak og dersom man overfører feil beløp må man søke Kemnerkontoret om frigivelse. Dersom selskapet har ansatte i flere kommuner utstedes kun én skattetrekksgaranti i den kommune hvor selskapet har sitt hovedkontor, hvoretter kemneren i hovedkommunen melder videre om etablert skattetrekksgaranti til angjeldende kommuner hvor selskapet har ansatte.

Dersom skattetrekkbeløpet må endres ved at selskapet får færre eller flere ansatte ordnes dette raskt gjennom endring av skattetrekksgarantiens pålydende. En skattetrekksgaranti fra IAM Garanti erstatter skattetrekkskonto i bank, frigir likviditet og forenkler administrasjon.
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i henhold til Norsk Standard og Bustadoppføringslova. IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet.
 

RELATERTE GARANTIER

Be2
Betalingsgaranti
Betalings­garanti
F3
Forskuddsgaranti
Forskudds­garanti
S
Spesielle garantier
Spesielle garantier

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.