IAM_work3

Avhendingslova

Fra 01.01.2019 trådte den nye bestemmelsen i Avhendingslova  §2-11 i kraft. Dette betyr at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato. Boligen selges fortsatt etter bestemmelsene i Avhendingslova, men det skal nå stilles garanti i samsvar med Bustadoppføringslova §12 - hvilket i praksis vil si at garantien blir gjeldende for reklamasjonsperioden i fem år og skal utgjøre 5% av kontraktssum. Garantibeløpet skal stilles straks etter avtaleinngåelse og det er ikke grunnlag for å vente med garantien til overtakelse. Merk at garanti kun skal stilles dersom selger er næringsdrivende og kjøper er forbruker.

Lovtekst:

§ 2-11.Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.
 

RELATERTE GARANTIER

E
Entreprenørgaranti
Entreprenør­garanti
R2
Rekkefølgegaranti
Rekkefølgegaranti
P
Garantier Bustadoppføringslova
Garanti Bustadoppføringslova

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.