IAM_team3

Byggherre­garanti

ETTER NORSK STANDARD (NS)

IAM Garanti stiller byggherregaranti som sikkerhet for byggherrens forpliktelser i henhold til underliggende NS-kontrakt. I de fleste tilfellene dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men kan i noen tilfeller omhandle andre forpliktelser, eksempelvis prosjektering. NS-garanti er avtaler mellom profesjonelle parter og kan fravikes ved avtale.

Ved en totalentreprise stilles det kun én garanti mot totalentreprenør, mens det ved delentrepriser stilles garantier mot flere leverandører. For totalentrepriser er standarden at det stilles 17,5 % av kontraktssummen (inkl. mva.), mens standarden for delentrepriser er 15 % av kontraktsummen.
 
Etter standarden skal entreprenør stille garanti på 10% av kontraktssummen mot byggherren. Forskjellen i prosentsats mellom byggherregaranti og entreprenørgaranti skyldes reglene om innestående beløp som faktureres etter ferdigstillelse.
 
En byggherregaranti kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne. En byggherregaranti fra IAM Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.
 
IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet– inkludert byggherregaranti som omfatter utbyggers forpliktelser overfor entreprenøren.
 
IAM Garanti er et forsikringsmeglingsforetak som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i en rekke bransjer og forretningsforhold, herunder byggherregarantier og andre NS-garantier. Hos IAM Garanti møter du dyktige, løsningsorienterte medarbeidere med stor vilje til å løse oppgavene med kort responstid og høy kvalitet.
Arkel_logo
– IAM Garanti gir oss alltid rask respons og hyggelig kundeservice.

Øyvind W. Edvardsen, ARKEL ROMERIKE AS

RELATERTE GARANTIER

E
Entreprenørgaranti
R2
Rekkefølgegaranti
P
Garantier Bustadoppføringslova

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Navn
E-post
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Navn
E-post
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.