IAM_team3

Byggherre­garanti

ETTER NORSK STANDARD (NS)

IAM Garanti stiller byggherregaranti som sikkerhet for byggherrens forpliktelser i henhold til underliggende NS-kontrakt. I de fleste tilfellene dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men kan i noen tilfeller omhandle andre forpliktelser, eksempelvis prosjektering.

NS-kontrakter er avtaler mellom profesjonelle parter og i så måte kan krav om garanti fravikes etter avtale. Erfaringsmessig foretrekker alle parter at garantier stilles og det er ikke uten grunn at krav om garanti er satt som standard i NS-kontrakter. Alle parter vil føle seg gjensidig trygge med NS-garanti fra IAM Garanti. Garantier fra IAM Garanti blir godkjent av selv de mest stringente aktører i norsk bygg og anleggsbransje som stiller krav om ratet papir.

Ved en totalentreprise stilles det kun én garanti mot totalentreprenør, mens det ved delentrepriser stilles garantier mot flere leverandører. For totalentrepriser er standarden at det stilles 17,5% av kontraktssummen (inkl. mva.), mens standarden for delentrepriser er 15% av kontraktsummen.
 
Etter standarden skal entreprenør stille garanti på 10% av kontraktssummen mot byggherren. Forskjellen i prosentsats mellom byggherregaranti og entreprenørgaranti skyldes reglene om innestående beløp som faktureres etter ferdigstillelse.
 
En byggherregaranti kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne. En byggherregaranti fra IAM Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader. Om dato for overtakelse endres frem mot overlevering er alle endringer enkle å gjøre med byggherregaranti fra IAM Garanti.

IAM Garanti tilbyr også skreddersøm av garantitekst hvis mottaker (beneficiant) skulle be om dette. I tillegg har IAM Garanti mulighet til å gjøre om type garanti fra selvskyldner til påkrav (on-demand) hvis ønskelig. IAM Garanti har god erfaring med å stille garantier til utenlandske selskaper i påkravsform (on-demand).
 
IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet– inkludert byggherregaranti som omfatter utbyggers forpliktelser overfor entreprenøren.
 
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i en rekke bransjer og forretningsforhold, herunder byggherregarantier og andre NS-garantier. Hos IAM Garanti møter du dyktige, løsningsorienterte medarbeidere med stor vilje til å løse oppgavene med kort responstid og høy kvalitet.
Arkel_logo
– IAM Garanti gir oss alltid rask respons og hyggelig kundeservice.

Øyvind W. Edvardsen, ARKEL ROMERIKE AS

RELATERTE GARANTIER

E
Entreprenørgaranti
Entreprenør­garanti
R2
Rekkefølgegaranti
Rekkefølgegaranti
P
Garantier Bustadoppføringslova
Garanti Bustadoppføringslova

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.