VÅRE ANSATTE

Vi kan alltid nås på company@iam.no, eller du kan kontakte en av våre ansatte direkte. Hvis du ikke får kontakt med en av dine faste kontakter kan en annen medarbeider gi deg den hjelp du trenger. Vi er:

SALG

Rolf Granhaug
Director Marketing - Partner


Rolf har lang fartstid innen forsikring og har jobbet i garantimarkedet siden 2012. Rolf besitter en stor kontaktflate innen Bygg, anlegg og eiendomsutviklingsmarkedet i hele Norge. Rolf er også en av grunnleggerne av Iam Insurance AS.

Tlf: (+47) 947 97 525
E-post: rg@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Morten Andreassen
Sales Manager Norway


Morten har lang erfaring fra salgsarbeid og salgsledelse. Morten er overordnet ansvarlig for salgsarbeidet i Norge.

Tlf: (+47) 901 87 047
E-post: ma@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Henning Solberg
Regional Sales Manager


Henning har lang erfaring fra salgsarbeid. Henning er ansvarlig for selskapets kjedeavtaler.

Tlf: (+47) 480 07 000
E-post: hs@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Stian Korsnes Brøndmo
Regional Sales Manager


Stian har lang erfaring fra salgsarbeid. Stian er regionsansvarlig for salg i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland.

Tlf: (+47) 936 58 858
E-post: sb@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Henrik Helstrup
Regional Sales Manager


Henrik har lang erfaring fra salgsarbeid i forsikringsselskap. Henrik er regionsansvarlig for salg i Buskerud og Vestfold.

Tlf: (+47) 934 80 078
E-post: hh@iam.no

1280px-linkedin logo svg

KREDITT / ADMINISTRASJON

Rune Aksdal
Director Operations – Partner


Rune har 20 års erfaring fra bankvirksomhet og har arbeidet tett med store børsnoterte selskaper i Norge og i utlandet. Rune besitter tung kunnskap og kompetanse om garantiprodukter og analyse.

Tlf: (+47) 906 08 060
E-post: ra@iam.no

1280px-linkedin logo svg
John Killengreen
Director Compliance & Claims - Partner


John er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo har erfaring fra konsulentvirksomhet og toppledelse i store virksomheter. John har overordnet ansvar for virksomhetens compliance og claims handling.

Tlf: (+47) 901 85 020
E-post: jk@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Mads Dogger
Broker / Senior Credit Analyst


Mads er en erfaren forsikringsmegler med erfaring innen skade, pensjon og garantiforsikringer. Mads har betydelig erfaring med komplekse problemstillinger og internasjonalt arbeid.

Tlf: (+47) 950 96 174
E-post: md@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Johannes Jacobsen Lie
Credit Analyst


Johannes har master i finans fra Handelshøyskolen BI. Johannes arbeider med analyse og rådgivning mot selskapets kunder.

Tlf: (+47) 991 57 095
E-post: jjl@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Armin Ramic
Credit Analyst


Armin har master i finans fra Handelshøyskolen BI. Armin arbeider med analyse og rådgivning mot selskapets kunder.

Tlf: (+47) 970 03 796
E-post: armin@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Silvania Phillips
Insurance & Accounting Technician


Silvania er ansvarlig for selskapets backoffice funksjoner.

Tlf: (+47) 23 10 09 00
E-post: sp@iam.no

1280px-linkedin logo svg
Kjartan Mannes
Director Business Development - Partner


Kjartan har arbeidet med forsikring i 20 år og har betydelig erfaring på området. Kjartan er ansvarlig for utvikling av alle selskapets forsikring og garantisystemer.

Tlf: (+47) 922 21 058
E-post: km@iam.no

1280px-linkedin logo svg