VÅRE ANSATTE

Vi kan alltid nås på company@iam.no, eller du kan kontakte en av våre ansatte direkte. Hvis du ikke får kontakt med en av dine faste kontakter kan en annen medarbeider gi deg den hjelp du trenger. Vi er:
IAMRA
Rune Aksdal
Managing Director – Partner


Rune har 20 års erfaring fra bankvirksomhet og har arbeidet tett med store børsnoterte selskaper i Norge og i utlandet. Rune besitter tung kunnskap og kompetanse om garantiprodukter og analyse.

Tlf: (+47) 90 60 80 60
E-post: ra@iam.no

1280px-linkedin logo svg
IAMAR
Armin Ramic
Credit Analyst


Armin har master i finans fra Handelshøyskolen BI. Armin arbeider med analyse og rådgivning mot selskapets kunder.

Tlf: (+47) 970 03 796
E-post: armin@iam.no

1280px-linkedin logo svg
IAMHH
Henrik Helstrup
Regional Sales Manager


Henrik har lang erfaring fra salgsarbeid i forsikringsselskap. Henrik er regionsansvarlig for salg i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tlf: (+47) 934 80 078
E-post: hh@iam.no

1280px-linkedin logo svg
IAMKFK
Karl Fredrik Kvandahl
Senior Credit Analyst


Karl har over 10 års erfaring fra analyse kreditt for Norden & UKI samt betydelig erfaring med kunderelasjoner. Karl har jobbet direkte med utstedelse garantier for det norske markedet siden 2016.

Tlf: (+47) 96922926
E-post: kfk@iam.no

1280px-linkedin logo svg
IAMJMT
Jon-Magne Tørset
Senior Credit Analyst


Jon-Magne har over 20 års erfaring som leder, risikoanalytiker og kundeansvarlig/-rådgiver med spesiell tyngde innen kredittforsikring og garantier. Jon-Magne har jobbet med alt fra store, børsnoterte selskaper til mindre selskaper, i mange bransjer og over hele verden, men mest med garantistillelser for nordiske og norske selskaper de seneste årene. Jon-Magne har solid erfaring med porteføljestyring, skadeoppfølging og håndtering av de største riskene/kundene.

Tlf: (+47) 911 70 133
E-post: jmt@iam.no

1280px-linkedin logo svg
IAMKM
Kjartan Mannes
Partner


Kjartan har arbeidet med forsikring i 20 år og har betydelig erfaring på området. Kjartan er ansvarlig for utvikling av alle selskapets forsikring og garantisystemer.

Tlf: (+47) 922 21 058
E-post: km@iam.no

1280px-linkedin logo svg
IAMJK
John Killengreen
Partner


John er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo har erfaring fra konsulentvirksomhet og toppledelse i store virksomheter. John har overordnet ansvar for virksomhetens compliance og claims handling.

Tlf: (+47) 901 85 020
E-post: jk@iam.no

1280px-linkedin logo svg