Personvern

IAM Insurance AS (IAM) samler inn og behandler dine personopplysninger i samsvar med vår personvernsmerknad og i overensstemmelse med relevante lovverk og forskrifter. Her vil du finne relevant informasjon om hvilke opplysninger som innsamles og hvordan disse behandles. Dersom du har spørsmål om dette kontakt oss på personvern@iam.no

Dersom du oppgir informasjon til IAM på vegne av bedriften din og informasjonen omfatter personopplysninger, må du sikre at alle relevante personer har tilgang til denne personvernmerknaden