IAM_work3

Forskudds­garanti

IAM Garanti stiller forskuddsgaranti som sikkerhet for tilbakebetaling av forskudd til kjøper eller bestiller dersom varen eller tjenesten ikke leveres i henhold til underliggende avtale­. Garantien gjelder både i tilfeller der leveranser uteblir eller er beheftet med feil eller mangler.

Det er kjøper eller bestiller som stiller krav til at selger tegner en forskuddsgaranti. Garantien gjelder fra det tidspunktet selger mottar forskuddet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og ligger i de fleste tilfeller mellom 10 og 30 % av total kontraktsum. 
 
Forskuddsgaranti benyttes ofte i forbindelse med byggeprosjekter, gjerne i tilfeller der det inngår levering av større leveranser som for eksempel prefabrikkerte elementer. Som kjøper kan du sikre at du får eventuelle forskuddsbetalinger tilbake dersom leverandøren ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser.
 
En forskuddsgaranti er enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumenter og den har ingen egenandel. Du trenger ikke overvåke løpetiden – garantien avsluttes når garantitiden utløper og det kontraktsmessige arbeidet er utført eller overlevert. 
 
Forskuddsgarantier fra IAM Garanti er baserte på ulike bransjestandarder, herunder Norsk Standard, og vi tilbyr skreddersydde løsninger for din virksomhet. En forskuddsgaranti kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne. En forskuddsgaranti fra IAM Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader. 
 
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i en rekke bransjer og forretningsforhold, herunder forskuddsgarantier. Hos IAM Garanti møter du dyktige, løsningsorienterte medarbeidere med stor vilje til å løse oppgavene med kort responstid og høy kvalitet.

RELATERTE GARANTIER

B
Byggherregaranti
Byggherre­garanti
P
Garantier Bustadoppføringslova
Garanti Bustadoppføringslova
L
Husleiegaranti
Husleie­garanti

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.