IAM_work7

Meld skade

Dersom du har krav knyttet til en forsikring IAM Insurance AS har formidlet vennligst send utfyllende dokumentasjon til krav@garantier.no eller per post til vår postadresse. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av kravet, kopi av polise / garantidokument og all relevant tilleggsdokumentasjon. 

Kravet skal adresseres til «forsikringsselskap» c/o IAM Insurance AS