Forsikringsmegling

IAM Insurance er en uavhengig forsikringsmegler og tilbyr profesjonell rådgivning. Vi sikrer våre kunder riktig forsikringsdekning til den beste prisen markedet kan tilby, og våre faglige råd sparer deg for bekymringer, tid og penger.

Er du trygt forsikret?

Vi finner feil i nesten alle forsikringsavtaler. Når skaden inntreffer og du er feilforsikret kan dette være meget kostnadskrevende og føre til stor usikkerhet.

IAM gir råd og assistanse slik at du som kunde kan være trygg på at du har riktige forsikringer. Vi foretar en full gjennomgang av bedrifts risikoprofil og kartlegger bedriftens forsikringsbehov.

IAM har et stort nettverk av forsikringsleverandører, både vanlige forsikringsselskap, og de som kun leverer gjennom forsikringsmeglere. Vi har strenge krav til økonomisk soliditet og risikostyring før vi godkjenner nye leverandører, og full oversikt over markedet.

Båt, veteranbil og fly/helikopterforsikring gjort enkelt

Eier du unike eiendeler, med høy verdi er vi rett innkjøper på dine forsikrinsgbehov

Bistand ved skade

Ved skader tilbyr vi skaderådgivning og er din profesjonelle part som representant overfor forsikringsselskapet.

Kurs og seminar

IAM Insurance holder kurs innen sentrale emner om forsikring, pensjon og garantier.

Ønsker dere et skreddersydd kurs er dette fullt mulig. Ta kontakt så kan vi sammen sette opp et læringsprogram for din bedrift.

Kostnadseffektivisering

Vi garanterer at alle som blir kunder av IAM vil få redusert den totale forsikringskostnaden på eksisterende forsikringer.

Mer informasjon

For mer informasjon ta kontakt med vår megleravdeling:

Sandra Nour
(+47) 907 46 090
sn@iam.no
Gard A. Bjørnstad
(+47) 930 70 660
gab@iam.no
Kontakt oss