IAM-rekkefolge

Garantier i utbyggingsavtaler

REKKEFØLGEGARANTIER

IAM Garanti stiller garantier i forbindelse med utbyggingsavtaler med kommune, stat, Statens Vegvesen eller andre offentlige etater. Dette er en spesialtilpasset garanti som er en kombinasjon av garanti for utførelse og garanti for reklamasjonstid. Garantien kalles ofte for rekkefølgegaranti og kommer i tillegg til den garantien tiltakshaver må stille mot utførende entreprenør av tiltaket.

I forbindelse med rammetillatelse for større utbyggingsprosjekter krever ofte kommunen eller annen offentlig etat at det skal etableres en form for infrastruktur i forbindelse med prosjektet. Dette kan dreie seg om tilkomstveger, gang-/sykkelveier, støyskjermer, VA-anlegg, kulverter og lignende. Den offentlige etaten vil da kreve garanti for at infrastrukturen kommer på plass innen igangsettelse gis. Garantien løper normalt under oppføringstiden og i en reklamasjonstid med et redusert beløp. 
 
En rekkefølgegaranti som kombinerer garanti for utførelse og reklamasjonstid kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet. En rekkefølgegaranti fra IAM Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.
 
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i en rekke bransjer og forretningsforhold. Hos IAM Garanti møter du dyktige, løsningsorienterte medarbeidere med stor vilje til å løse oppgavene med kort responstid og høy kvalitet.
Titansport
– IAM Garanti gir oss enkelt og raskt de garantiene vi trenger til våre prosjekter. De gir oss alltid rask respons, er kompetente og veldig hyggelig kundeservice.

Stian Møller, Titansport AS

RELATERTE GARANTIER

B
Byggherregaranti
Byggherre­garanti
E
Entreprenørgaranti
Entreprenør­garanti
L
Husleiegaranti
Husleie­garanti

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.