IAM-Bustadoppforinglova

Garanti Bustadoppføringslova

IAM Garanti stiller garanti for byggsikkerhet i henhold til Bustadoppføringslova – som er en lovpålagt om garantistillelse overfor boligkjøper som sikkerhet for feil og mangler som kan oppstå både under oppføringstiden og i reklamasjonstiden i inntil 5 år etter overlevering (jf. Bustadoppføringslova §12). I tillegg skal det stilles garanti i de tilfeller der utbygger/entreprenør får frigjort innbetaling av boligkjøpers forskudd (jf. Bustadoppføringslova §47).

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom forbrukere (boligkjøpere) og profesjonelle parter (utbyggere/entreprenører) og kan ikke fravikes ved avtale.

 

Byggsikkerhetsgaranti – etter Bustadoppføringslova §12 (Bul§12)

I henhold til Bustadsoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelde både under oppføringstiden og i 5 år etter overtakelsen (reklamasjonstiden). Garantibeløpet skal utgjøre 3% eller 10% av kontraktssum under oppføringstiden – avhengig av om bolig oppføres på boligutviklers tomt eller boligkjøpers tomt. For krav gjort gjeldende etter overtakelsen skal garantien utgjøre 5 % av kjøpe-/kontraktssum i begge tilfeller. Det foreligger ingen plikt for boligkjøper å innbetale forskudd før slik garanti er presentert. Her gjelder dog noen unntak dersom utbygger tar visse forbehold i prospektet.

Forskuddsgaranti – etter Bustadoppføringslova §47 (Bul §47)

En forskuddsgaranti – etter Bustadoppføringslova §47 sikrer boligkjøperens forskuddsinnbetaling i tilfelle utbygger/entreprenør ikke klarer å gjennomføre prosjektet eller det oppstår mangler som ikke blir rettet pga. utbyggers insolvens eller andre forhold. Rent praktisk foregår dette ved at forskuddsinnbetalingen som er innbetalt meglers konto frigis til utbygger for bruk i prosjektet. Fordelen for utbygger er at man kan avvente med å åpne byggelånet (avhengig av bankens krav) inntil frigitte forskuddsmidler er nedlagt i prosjektet og på den måten delfinansiere prosjektet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og er som regel på 10 % av kontraktssum, men her er det regionale forskjeller på i hvilken grad forskuddsinnbetaling er praktisert.
Hommelviksjoside
– Etter vi begynte samarbeid med IAM Garanti har prosessene med garantier vært enklere og raskere.

Oddstein Rygg, HOMMELVIK SJØSIDE BOLIG AS
Garanti fra IAM etter Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) betales i sin helhet for hele garantiperioden - både oppførings- og reklamasjonstiden. I så måte er det en enkel administrativ håndtering da utbygger ikke trenger å passe på at garanti etter Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) går over i reklamasjonsperioden etter overtakelse. Etter endt reklamasjonsperiode for Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) er det ikke noe krav om retur av garantien, i motsetning til gjeldende praksis hos flere banker.
 
IAM tilbyr også samlegaranti for Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) for større prosjekt. Dette gjør administrasjon svært enkelt da samlegaranti Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) gjør at garantien følger enheten og ikke kjøper. En samlegaranti for Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) gjelder for alle enhetene i prosjektet ved byggestart selv om alle enhetene ikke er solgt. Dersom det blir endring av kjøper før overlevering vil megler på en enkel måte registrere ny kjøper under allerede utstedt samlegaranti for Bustadoppføringslova §12 (Bul §12). Selve samlegarantien for Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) forblir uendret og bidrar til at prosess for utbygger rundt garantistillelse i større prosjekter blir svært enkelt å administrere.
 
Som kunde i IAM vil du ha tilgang til www.garantier.no der det gis full oversikt over alle deres garantier og den til enhver tid gjeldende eksponering. Det vises også på en oversiktlig måte når eksponering for garantier Bustadoppføringslova §12 (Bul §12) endres fra utførelse til reklamasjon slik at utvikling i eksponering lett kan sammenlignes opp mot nåværende garantiramme.
 
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i henhold til Norsk Standard og Bustadoppføringslova. IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet.
 

RELATERTE GARANTIER

B
Byggherregaranti
Byggherre­garanti
E
Entreprenørgaranti
Entreprenør­garanti
Be2
Betalingsgaranti
Betalings­garanti

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.