IAM-Bustadoppforinglova

Forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslova § 47

En forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslova §47 er en garanti som sikrer boligkjøperens forskuddsinnbetaling på boligen i tilfelle utbygger/entreprenør ikke klarer å gjennomføre prosjektet eller det oppstår mangler som ikke blir rettet.

Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og er ofte på 10 % av kontraktssummen. Merk at det kan være regionale forskjeller på i hvilken grad forskuddsinnbetaling er praktisert avhengig av det lokale boligmarkedet.
Rent praktisk foregår dette ved at forskuddsinnbetalingen som er innbetalt til meglers konto frigis/overføres til utbyggers konto.
En forutsetning for å frigjøre forskuddsmidlene er at garanti i henhold til Bustadoppføringslova §12 allerede er stilt. Altså, §12-garanti må være på plass før Bustadoppføringslova §47-garanti kan stilles.


Fordeler for utbygger/entreprenør med Bustadoppføringslova §47 garanti:

  • Finansiering: tilfører likviditet i en tidligfase av prosjektet
  • Delfinansiering: man kan avvente med å åpne byggelånet inntil frigitte forskuddsmidler er nedlagt i prosjektet og på den måten delfinansiere prosjektet
  • Redusert lån: frigjort forskuddsbetaling reduserer lånebehovet og i noen tilfeller kan det være frigivelse av forskuddsmidler som setter banken i stand til å bevilge byggelånet
  • Lavere rentekostnader: besparelse av rentekostnader både på grunn av at lånebehovet reduseres og at man kan avvente åpning av byggelånet

IAM setter som krav at frigjorte forskuddsbetalinger skal tilføres samme prosjekt som det stilles garantier på og ikke brukes til annet prosjekt eller andre investeringer.
IAM Garanti er et forsikringsmeglingsforetak som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i henhold til Norsk Standard og Bustadoppføringslova.
IAM Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet.

 
Hommelviksjoside
– Etter vi begynte samarbeid med IAM Garanti har prosessene med garantier vært enklere og raskere.

Oddstein Rygg, HOMMELVIK SJØSIDE BOLIG AS

RELATERTE GARANTIER

B
Byggherregaranti
Byggherre­garanti
E
Entreprenørgaranti
Entreprenør­garanti
Be2
Betalingsgaranti
Betalings­garanti

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.