Skade rutiner

Finn riktig skademeldingsskjema under og send den til support@iam.no snarest mulig.

Når skaden er meldt og registrert hos forsikringsselskapet vil skadenummer bli sendt til skadelidte og dette skal senere benyttes ved henvendelser til forsikringselskapet.

Skadeskjemaet skal være fullstendig utfylt (skriv tydelig) og sørg for at nødvendige vedlegg er vedlagt. Vi ber om at skadeskjema med vedlegg scannes og sendes som en forsendelse.

Ved spørsmål av enhver art kan din forsikringsmegler om ønskelig kontaktes.

Skadeskjemaer