Risk Management

Forsikringspremien påvirkes av mange faktorer, og IAM jobber aktivt sammen med våre kunder for å sikre best mulig pris på kundens forsikringer.

Vår erfaring viser at strategisk riktige skadeforebyggende tiltak er lønnsomt og reduserer bedriftens usikkerhetsmomenter. Med vår hjelp fører det til lavere premie og egenandel på forsikring, og sikrer bedriften gode vilkår.

IAM er eksperter på skadeforebygging og kontroll, og tilbyr rådgivning, kurs og opplæring.

Mer informasjon

For mer informasjon ta kontakt med vår megleravdeling:

Sandra Nour
(+47) 907 46 090
sn@iam.no
Kontakt oss