IAM_work5

Løyve­garanti

IAM Garanti kan stille løyvegaranti for alle som trenger løyve i forbindelse med transport mot vederlag – og derfor er pålagt å stille garanti. Yrkestransportlova og andre tilhørende vedtekter regulerer området.

Løyvestyresmakten er departementet for regulering av løyver og som til enhver tid fastsetter gjeldende garantibeløp – mens utøvende Løyvemyndighet er delegert regionalt fylkesvis. Alle som innvilges løyve er pålagt å stille garanti. En søknad om løyve skal vedlegges rammetilsagnet om løyve. 
 
Løyvegaranti fra IAM Garanti dekker ”enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør”.
 
Med løyvegaranti – som kan sidestilles med en bankgaranti – kan man frigi kapital, redusere gjeldsbelastning og benytte innvilget kredittramme til andre formål, dersom betingelsene for den innvilgede løyvegarantien tillater dette.
 
Hos IAM Garanti møter du dyktige, løsningsorienterte rådgivere og analytikere med stor vilje til å løse oppgavene på kort tid og med høy kvalitet. Løyvegaranti fra IAM Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.
 
IAM Garanti er et forsikringsagentur som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i en rekke bransjer og forretningsforhold, herunder løyvegarantier. 

RELATERTE GARANTIER

Be2
Betalingsgaranti
F3
Forskuddsgaranti
S
Spesielle garantier

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

GARANTIENE DU TRENGER
-HELT ENKELT!

Snakk med oss om garantier
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.